Technical Department

14
11/2016
Tuyển gấp nhân viên Kỹ thuật

Tuyển gấp nhân viên Kỹ thuật

- Do nhu cầu, chúng tôi tuyển gấp nhân viên kỹ thuật chạy máy in UV ngành quảng cáo !
Tuyển gấp nhân viên Kỹ thuật

Tuyển gấp nhân viên Kỹ thuật

- Do nhu cầu, chúng tôi tuyển gấp nhân viên kỹ thuật chạy máy in UV ngành quảng cáo !
14
11/2016
Tuyển Nam nhân viên Thiết kế

Tuyển Nam nhân viên Thiết kế

- Chúng tôi cần tuyển Nam nhân viên Thiết kế Quảng cáo !
Tuyển Nam nhân viên Thiết kế

Tuyển Nam nhân viên Thiết kế

- Chúng tôi cần tuyển Nam nhân viên Thiết kế Quảng cáo !
Hotline:
0902 8 3 2006
Email:
kinhdoanh@wwadp.com.vn