truong long

In cuộn UV trên PP

Bản chất PP có thể in bằng các loại mực trong nhà, ngoài trời như Dye, Solvent, ... nhưng in bằng UV thì chất lượng hoàn toàn vượt trội...
Thông tin sản phẩm
Tài liệu

Dự án thực hiện khác

Hotline:
0902 8 3 2006
Email:
kinhdoanh@wwadp.com.vn
© 2006 - 2024 (W&Wadp Co., Ltd). All rights reserved !