Mỹ thuật ứng dụng

Mỹ thuật ứng dụng dùng để chỉ các hoạt động sáng tạo mỹ thuật được đưa vào ứng dụng trong cuộc sống thường ngày. Khác với khái niệm "mỹ thuật" - phục vụ cho các cảm xúc mỹ thuật hàn lâm như hội họa... Mỹ thuật ứng dụng rất thường gặp và quan trọng trong cuộc sống ví dụ như các sản phẩm dưới đây.

Hotline:
0902 8 3 2006
Email:
kinhdoanh@wwadp.com.vn
© 2006 - 2024 (W&Wadp Co., Ltd). All rights reserved !